Ansvarsbegränsning

Avtal mellan dig och Milso AB

Denna webbplats har skapats av Milso AB som också har upphovsrätten till webbplatsen. Webbplatsen görs tillgänglig av Milso AB och när du besöker sidorna godkänner du också villkoren nedan.

Milso AB har rätten att förfoga över webbplatsen. Upphovsrätten är inte begränsad till webbplatsen som helhet utan omfattar också nyttjande av delar därav, såsom text, bild och rörlig media.

Du har rätt att skriva ut en kopia av innehållet. Du har dock inte rätt att ändra, kopiera, reproducera, distribuera eller nyttja innehållet i kommersiella syften. Genom att nyttja webbplatsen garanterar du att du inte kommer att använda den för olagliga eller omoraliska ändamål.

Du får inte nyttja något varumärke eller annat varukännetecken som finns på denna webbplats.

Du får inte heller nyttja eller integrera denna webbplats på egen eller annans webbplats utan Milos AB skriftliga godkännande.

Ansvarsbegränsning

Innehållet på denna webbplats tillhandahålls utan garantier av något slag. Milso AB kan således inte hållas ansvarig för att funktionen på webbplatsen är felfri, att felaktigheter alltid kan korrigeras, att pålitligheten och aktualliteten av den information eller service som erbjuds alltid följer ditt nyttjande av denna webbplats.

Allmäna begränsningar

Milso AB förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra och uppdatera gällande villkor. Webbplatsen kan periodvis och/eller delvis vara avstängd utan rätt för er att erhålla någon form av kompensation.

Translate »