Sekretesspolicy

Nedan beskrivs hur Milso AB hanterar information som blir tillgänglig i samband med besök av vår webbplats.

Uppgifter som sparas

Milso AB sparar två typer av uppgifter när du besöker vår hemsida. Den första typen är den som du själv initierar (skriver in/översänder) i din kontakt med oss, till exempel när du skickar information genom ett formulär som ifyllts.

Den andra typen av uppgifter är de vi automatiskt sparar i bakgrunden när du besöker vår hemsida. Denna information används uteslutande för att undersöka hur vår hemsida fungerar och för att kunna förbättra densamma. Exempel på sådana uppgifter är typ av webbläsare, operativsystem och IP-nummer.

Translate »